Vékás Lajos: Magyar polgári jog Öröklési jog

7. átdolgozott kiadás

A kézirat lezárva 2013 április 30-án.