Újra megvásárolható a Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga c. kiadványunk.