Tartalom:

- I. Bevezető

-  II. Gyermekkép, óvodakép

-  III. Az óvoda nevelési feladatai

- IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei

- V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai

- VI.  A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére